Pressede restaureringer

Der er ingen tvivl om, at en glat præparation med en svag konvergens, tydelig præparationsgrænse som tillader tilstrækkelig materialetykkelse mod den upræparerede del af tanden, er en god start på en porcelænserstatning.

Vi samler detaljerne under de enkelte kronetypper.

Pressede porcelænsrestaureringer.


Vi anvender IPS e.max press fra Ivoclar i Lichtenstein.

Materialet er velegnet til fuld- og partielle kroner.
Det er særdeles velegnet til facader, da e.max kan ætses, og dermed opnå en meget god binding til dentin  og emalje.

                 

På billederne, som kommer fra Ivoclar, er der skitseret hvilke minimumsmål, præparationerne skal overholde.

 

 

 

Producenten anbefaler, at E.max  cementeres med Multilink fra Ivoclar.

Der ligger en lille video å nettet som beskriver cementeringsproceduren:

https://www.youtube.com/watch?v=7iS4Y8GAT8k